De geschiedenis

Wilhelm Reich, de grondlegger van de hedendaagse lichaamsgerichte psychotherapie, was een eigenzinnige leerling van Freud. Bij Freud lag het accent op het verbale, zijn clienten konden eindeloos met hem over hun problemen praten, maar konden nooit de diep gewortelde pijn verwerken. Reich was aanvankelijk op dezelfde manier bezig als zijn leermeester. Maar tijdens de gesprekken met zijn clienten nam hij subtiele lichamelijke blokkades waar, die herinneringen in het onderbewuste vastlegden. Hij nam waar dat iedere persoonlijkheid een specifiek ademhalingspatroon heeft om verdrongen gevoelens in het onderbewuste verborgen te houden. Voorts heeft hij in zijn onderzoek naar onze energiehuishouding een brug geslagen tussen psychotherapie en natuurwetenschap. Hij ontdekte dat er een direct verband bestaat tussen onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en onze energiehuishouding. Dat er een samenhang is tussen een chronisch energietekort en bepaalde psychische symptomen, zoals bijvoorbeeld depressies. Reich wordt gezien als degene die de ontdekkingen van Freud heeft uitgebreid door het lichaam , beweging, emotionele expressie en interactie in het therapeutische werk in te brengen