Weerstand

Simpel gezegd is ieder menselijk probleem terug te voeren naar verzet tegen datgene wat niet wáár mag zijn. Het is een poging om ons te onttrekken aan de ervaring die er op dat moment is. Uiteindelijk is verzet het enige menselijk probleem dat bestaat. Verzetten doen we veelal door onze ademhaling te onderdrukken. Hiermee verdwijnt dat wat niet wáár mag zijn naar de duisternis van het onderbewuste. Met Reichiaans Ademwerk wordt gevraagd om continu door te ademen, zonder pauzes. Hiermee wordt als het ware een speciale conditie geschapen die ons bewust probeert te maken van ons onderbewuste. Waardoor dat wat nooit wáár mocht zijn en ons verzet er tegen weer zichtbaar wordt. Dan blijkt dat we ons nog altijd vrijwel op dezelfde manier verzetten als voorheen. Het merkwaardige hiervan is dat we net als toen niet weten dat we het doen. En omdat we het niet weten kunnen we het ook niet stoppen. De therapeut probeert je verzet niet te vermijden of te negeren, maar helpt je in te zien hoe en waarom je dat doet. Zo gauw je beseft dat je weerstand biedt tegen aspecten van jezelf, word je verzet langzaam minder. Dan kan je een begin maken met het in contact komen met datgene waar je je al die tijd tegen verzet hebt. Alle pogingen om daar direct mee in contact te komen zonder rekening te houden met je weerstanden lopen op niets uit. Omdat er aan de werkelijke oorzaak van het probleem wordt voorbij gegaan. De volgende uitingen van verzet kom ik regelmatig tegen in sessies: wegzakken en stoppen met ademen. In slaap vallen. Niet volledig uitademen. Duwen op de uitademing of geluiden daarbij maken. Stokkerig of stotend ademhalen. Niet voldoende tijd nemen voor de inademing. Ogen steeds openen. Alsmaar geeuwen, overal krabben, lachen, moeheid. Verkrampingen in handen, mond en benen. Tijdens de sessie voortdurend aangeven wat je wenst en niet wenst van de therapeut. De strijd aangaan met de therapeut als die niet ingaat op je wensen, of als je denkt dat die jou iets afpakt. Letterlijk weglopen of smoesjes verzinnen om niet meer te komen, of gewoon zonder iets te laten weten wegblijven en afspraken niet meer nakomen.