Opladen & Ontladen

Opladen (inspanning) is een naar binnen gerichte beweging en ontladen (ontspanning) een naar buiten gerichte beweging. Deze tegenpolen geven een pulserende beweging van contractie en expansie.In principe is inademen een vorm van opladen en uitademen een manier van ontladen. Wanneer de natuurlijke balans tussen deze polen wordt verstoort ontstaat een blokkade. Ontlading kan alleen plaatsvinden als daar energie voor beschikbaar is. Die energie wordt aangemaakt door het opladen (inademen). Met het inademen wordt energie opgewekt en getransporteerd naar de plek waar ze voor ontlading nodig is. Zowel oplading als ontlading gaat gepaard met energiestromingen zowel langs de voor-en achterzijde van het lichaam. De voorzijde staat voor tederheid en de achterzijde voor agressie. Bij elke ontlading zijn beide gevoelens vertegenwoordigt. Opladen geschiedt door middel van de ademhaling en gronding. Dit gaat gepaard met een opgaande beweging, waarbij de ademhaling zich verdiept en het lichaam opgewonden raakt. Bij het ontladen maakt men gebruik van adem, beweging en geluid.. Een ontlading heeft een neerwaartse beweging, die wordt afgegeven aan de aarde. Hoe langer men het ontladen uit kan stellen des te groter de ontlading wordt ervaren