Segmenten & Karakter

Reich ontdekte de samenhang tussen de lichaamshouding van iemand en diens karakter. Hij deelde het lichaam op in zeven gebieden. Deze indeling heeft veel weg van die van het chakrasysteem, hoewel het hier om bio-energie gaat. Hij noemde deze gebieden segmenten. Elk segment bevat spiergroepen,die, als ze ontspannen zijn, energie-impulsen door het lichaam laten stromen. Maar het lichaam heeft ook het vermogen om datgene wat te pijnlijk is te verdringen. Het doet dat door de spieren van het betreffende segment samen te knijpen, waardoor de energiestroom in dat gedeelte onderbroken wordt. Als de bio-energie niet meer stroomt wordt het pijnlijke gevoel niet langer meer waargenomen .Wordt het samengeknepen segment chronisch dan kan dit resulteren in een bepaalde lichaamshouding.We houden daar onze spieren continue krampachtig vast en durven in dat gebied nauwelijks meer te ademen. Alle chronisch samengeknepen segmenten bevatten elk een deel van ons karakter, te samen vormen zij een bepaalde karakterstructuur. Vandaar dat men dit een karakterpantser noemt. Met karakter wordt bedoeld de manier hoe we veelal met onszelf en de omgeving omgaan. Onder pantser wordt verstaan de samentrekking van het spierstelsel