De vijf karakterstructuren

Het model van de karakterstructuren van Reich geeft inzicht in hoe je als kind pijnlijke ervaringen tracht te vermijden. Fysieke en emotionele gebeurtenissen in de beginperiode van je leven zorgen er voor dat je strategieen ontwikkelt om zo pijnloos mogelijk te overleven. Deze strategieen worden na verloop van tijd onbewust. Dat wil zeggen dat je in je latere leven niet eens meer op het idee komt dat je ook anders zou kunnen reageren. Bepaalde jeugdtrauma’s en pijnlijke gebeurtenissen leiden tot specifieke karakterstructuren. Een karakterstructuur bestaat uit een samenhang van lichamelijke en psychische kenmerken, standpunten en gedragspatronen. Het is een noodmaatregel van elk kind om zo goed mogelijk uit de strijd te komen Op basis van deze karakterstructuren is je gedrag en geschiedenis beter te begrijpen. Karakteranalyse is van oorsprong gebaseerd op onderzoek naar psychische afwijkingen, vandaar die afschuwelijke benamingen. Expliciet gebruik van de karakterstructuren kunnen een stempel op iemand drukken, of je in een hokje plaatsen. Bovendien zou iemand dan alles weten over zijn stoornissen, maar niets over zijn mogelijkheden. Toen ik voor het eerst vernam dat ik masochistische trekken had, dacht ik dat er goedl wat mis met mij was. Gelukkig hoorde ik daarna dat ieder mens een karakterstructuur heeft. Om dit te voorkomen is het beter om karakteranalyse impliciet te gebruiken. Daarnaast moet iemand zelf ontdekken hoe hij in elkaar zit, welke mogelijkheden hij heeft en waar zijn kracht ligt
Klik hier voor mijn site over de karakterstructuren